Bokningsuppgifter

Specificera dina bokningsönskemål

Välj spel-pass

Bara en spelare åt gången kan spela i ett spelbås, men flera personer kan boka spelbås ihop och turas om, och då dela på kostnaden. De som inte spelar kan följa spelet på en TV-skärm.

Dina uppgifter
Prisöversikt
Spelpass exkl. moms:
Spelpass inkl. moms:
Moms på spelpass:
Serviceavgift:
Totalsumma (inkl. moms):
Back to Top